english version logo
Szukaj   


   Regularne obrączkowanie ptaków w rezerwacie "Jezioro Drużno" ma miejsce od końca lat siedemdziesiątych i prowadzone jest corocznie, tak więc badania te mają charakter monitoringowy. Przede wszystkim chwytane są tu gatunki należące do rzędu Passeriformes, szczególnie gatunki trzcinowe. Coroczna akcja ciągłego chwytania ptaków trwa od połowy lipca do końca sierpnia, tak więc obejmuje okres jesiennej wędrówki większości ptaków trzcinowych. W niektórych sezonach okres chwytania był dłuższy.
   Punkt badawczy znajduje się na południu rezerwatu, nad zalewem oddalonym od głównej tafli jeziora o 2 km. Sieci ustawione są w trzcinowiskach, olsach i na zadrzewionej i zakrzaczonej grobli. Przeciętnie postawionych jest około 20-30 sieci ornitologicznych. Spośród chwytanych ptaków dominantami ilościowymi są gatunki z rodzaju Acrocephalus, tzn. trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus i rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus.


Dynamika chwytania ptaków w rezerwacie "Jezioro Drużno" >>

 


Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Realizacja: TRIA media & communication www.tria.pl